Repase řízení BMW X1 po bouračce – ohnutý hřeben a zničené tělo

Při bouračce na předek může dojít k destrukci řízení. Zákazník nám dodal řízení, které po bouračce vykazovalo únik kapalin. Řízení pohledově nevykazovalo další vady. Po demontáži a rozborce řízení bylo jasné, že síla působící na komponenty řízení byla extrémní.

Hřeben se doslova ohnul uvnitř těla řízení. Tělo řízení vykazovalo vady, které nejsou slučitelné s dalším využitím. Na bazarovém a novém trhu je obtížné sehnat jak tělo tak i hřeben. Při využití všech kontaktů jsme za tělo našli náhradu. Hřebeny jsou extrémně drahé a tak byla zvolena metoda rovnání za pomoci speciálního přípravku.

Profesionální repas si dovede poradit i s takto extrémními problémy. Svěřte svoje řízení profesionálům a ušetříte si mnoho starostí.

Repaserizeni.cz
Petr Fišer
770 190 500